• BMD GARANT
 • entecco USA
 • GARANT filter
 • INFRA > PROCESS energy services
 • LHS Austria clean air systems
 • LHS Poland clean air systems
 • TURBO FILTER advanced air purification

Urządzenia procesowe, zasilanie energią oraz zasilanie mediów

Doświadczenie i fachowa wiedza
Firma ENTECCOgroup wnosi ze sobą olbrzymie kompetencje branżowe i jest dla Klienta partnerem w doradztwie, budowaniu koncepcji oraz wszystkich systemów technologii chłodzenia oraz zasilania w zimną wodę jak i technologii pary, urządzeń odpowietrzających i napowietrzających, systemów grzewczych, środków smarowania zimnego i emulsji olejowych.

Przykład: produkcja energii,urządzenie parowe
W zakresie systemów produkcji pary i zasilania parą wymyślamy oraz opracowujemy urządzenia do ostatniego szczegółu i przejmujemy także ich kompletną realizację. Spektrum usług obejmuje, począwszy od ustawienia kotłów, poprzez budowę przewodów rurowych aż po odprowadzanie kondensatów i odzysk ciepła.

Przykład: Urządzenia do smarowania i emulsji olejowych
Tam, gdzie są produkty odpadu mechanicznego, które mieszają się ze środkami smarowania zimnego i emulsjami olejowymi, tam opracowujemy koncepcje odpowiednich zamkniętych obiegów takich procesów. urządzenia te transportują i rozdzielają takie materiały, obrabiają je i ponownie wprowadzają do produkcji.

Przykład: Urządzenia chłodnicze
Planujemy i budujemy kompletną produkcję zimna oraz urządzeń zasilania dla danej produkcji czy urządzeń klimatyzacyjnych. Stosujemy przy tym zarówno tradycyjne maszyny do produkcji zimna jak i urządzenia absorbcji zimna napędzane ciepłem odlotowym. Inteligentne regulatory razem z ich wizualizacją wzbogacają nasz program.
 

Przykład projektu

 • Urządzenie z kotłami parowymi, 3 kotły parowe po około 2.000 kg/h / 6,5 bar
 • 5 zbiorników ciepłej wody po 10.000 l
 • Ogrzewanie zbiorników przez ciepło odzyskane z gazów odlotowych z kotła parowego
 • 1x Podwyższenie ciśnienia
 • Sieć ciepłej wody 25 bar
 • 3 Kompresory śrubowe
 • Zasilanie sprężonego powietrza 8,5 bar
 • 1 urządzenie wodne typu VE
 • (odwracalna osmoza) 2,2 m3/h