• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems
  • TURBO FILTER advanced air purification

Urządzenia do pneumatycznego transportu wiórów i filtry mgły olejowej

Wydajny transport chłodziw i środków smarowych

Podczas opracowania koncepcji i rozbudowy nowoczesnych urządzeń do chłodziw i środków smarowych inżynierowie oraz technicy z firmy ENTECCOgroup wkładają całą swoją inwencję , by rozwijać sprawne cykle wytwarzania, logistyki i obiegu materiałów. Budujemy perfekcyjne urządzenia, aby mieszanki wiórów i smarów oddzielić od produkcji, przygotować i ponownie przetworzyć.

 

Separatory mgły olejowej z technologią odmgławiania i akumulacji

Nasz program produktów pod nazwą LTG AEROB oferuje typy filtrów do wiórowej obróbki metali jak wiercenie, frezowanie, toczenie, honowanie, szlifowanie itd. W wymienionych procesach stosuje się różne chłodziwa i środki smarowe w różnych ilościach, które z kolei przy ich użyciu wytwarzają różne wielkości kropli. Fluidy te mieszają się dalej w różny sposób z obrabianymi metalami , tak że powstaje ogromna liczba kombinacji stosowania. Do tej ogromnej ilości różnych zastosowań mamy dzięki technologii mgławicowej tzw. filtry akumulacyjne (pamięciowe), które mogą być wykonane z lub bez płukania wstecznego.

 

Olejowe separatory mgły typu LTG AEROB AOM, AOS Sposób funkcjonowania

Przez kasety filtracyjne przepływają strumienie poruszające się pionowo z dołu do góry. Wydzielone   płynne kropelki spływać mogą przez drenaże w dół do wanny przyjmującej. Tam kontrolowany jest poziom napełnienia i płyny mogą zostać z powrotem odprowadzone przez syfon. Przez duże drzwi do konserwacji można łatwo wymienić wszystkie kasetony filtracyjne. Gaz czysty wypływa górą; przed jego wyjściem jest możliwość zainstalowania dodatkowego elementu wysokosprawnego filtru powietrznego.