• BMD GARANT
 • entecco USA
 • GARANT filter
 • INFRA > PROCESS energy services
 • LHS Austria clean air systems
 • LHS Poland clean air systems
 • TURBO FILTER advanced air purification

Płuczki zanurzeniowe

Strumień gazu surowego prowadzony jest w płuczkach zanurzeniowych przez dyszę. Tu, obce dla powietrza, aerozole oraz cząsteczki nawilżane są w kontakcie z wodą obiegową, oddzielane i wynoszone odśrodkowo w cyklonie.

W zbudowanych niżej pomieszczeniach odbywa się wyładunek osadów i przygotowanie bezpiecznika wodnego.

Dane urządzenia:

 • Ilość powietrza od 30.000 m³/h do 200.000 m³/h
 • Przepustowość wody (woda do tego procesu) od 15 m³/h do
  125 m³/h
 • Zapotrzebowanie na wodę od ca. 75 l/h do 500 l/h