• BMD GARANT
  • entecco USA
  • GARANT filter
  • INFRA > PROCESS energy services
  • LHS Austria clean air systems
  • LHS Poland clean air systems
  • TURBO FILTER advanced air purification
Przemysł: węgiel, koksownie
Przemysł: węgiel, koksownie

Węgiel, koksownie

  • Obróbka, przygotowanie i transport węgla
  • Obróbka, przygotowanie, klasyfikacja i transport koksu
  • Urządzenia oraz instalacje z ochroną przeciwwybuchową
  • Współpraca w ramach CokeTec Interessengemeinschaft (Wspólnoty Interesów Coke Tec)