• BMD GARANT
 • entecco USA
 • GARANT filter
 • INFRA > PROCESS energy services
 • LHS Austria clean air systems
 • LHS Poland clean air systems
 • TURBO FILTER advanced air purification

(Kopie 2)

Przemysł: metale
Przemysł: metale

Stal, metale

Roczne zużycie wyrobów stalowych oraz metali nieżelaznych ulega stałemu wzrostowi. Dla wzrostu efektywności zasobów naturalnych ogromne znaczenie mają od lat przede wszystkim systemy recyclingu. Systemy odpylania i czyszczenia firmy ENTECCOgroup służą tym samym ochronie naszego środowiska w następującym przemyśle:

 • Wydobycie rud, węgla i innych surowców
  oraz ich obróbka, urządzenia do grudkowania i spiekania, namiarowanie
 • Koksownie, produkcja żelaza surowego
 • Urządzenia do topienia, produkcja stali (piece łukowe, konwertery, urządzenia stopowe)
 • Procesy metalurgii wtórnej
 • Dalsza obróbka (np. walcownie, urządzenia prostowania gięć, ocynkownie, szlifowanie i wygładzanie itd.)
 • Urządzenia transportu, przesyłu i załadunku