• BMD GARANT
 • entecco USA
 • GARANT filter
 • INFRA > PROCESS energy services
 • LHS Austria clean air systems
 • LHS Poland clean air systems
 • TURBO FILTER advanced air purification
Przemysł: energetyczny
Przemysł: energetyczny

Energia

Alternatywna i regeneracyjna produkcja energii zyskuje coraz większe znaczenie na całym świecie. Firma ENTECCOgroup dostarcza ""pod klucz"" urządzenia czyszczące gazy spalinowe o najwyższym stopniu skuteczności do:

 • urządzeń do ogrzewania biomasą
 • urządzeń spalania odpadów
 • urządzeń do paliw syntetycznych(EBS)
 • usuwania mułów poosadnikowych
 • elektrociepłowni
 • urządzeń recyclingu

Stosowane zaczynają być przy tym suche lub pseudo suche procesy adsorpcji. Zwykle stosowane w handlu środki adsorpcji jak wodorotlenek wapniowy czy wodorowęglan sodowy użyte są zależnie od danego przypadku zastosowania. Dodawanie ich odbywa się za pośrednictwem stacjonarnych lub dynamicznych reaktorów. Tym samym zagwarantowany jest ich optymalny rozdział, a także chemiczna sorpcja w najwyższym stopniu.